Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Aktualności
OGŁOSZENIE

 
 
 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że uroczyste wręczenie Dyplomów Specjalisty odbędzie się 3 września 2022 r. o godzinie 14:00 w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach.

Uroczystość rozpocznie Wykład Inauguracyjny pt. "Rola ptaków ozdobnych i gołębi w życiu człowieka", który wygłosi Pan dr hab. Tomasz Stenzel, profesor UWM.

Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz


KOMUNIKAT DLA LEKARZY WETERYNARII UZYSKUJĄCYCH TYTUŁ SPECJALISTY
Szanowni Państwo,

w związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że w 2021 roku, nie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów specjalisty.

Dyplomy będzie można odbierać indywidualnie w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach lub za pośrednictwem kuriera, po wcześniejszym zamówieniu i poinformowaniu sekretariatu KSLW, zgodnie z aktualizowanym harmonogramem na stronie KSLW. Istnieje także możliwość odebrania kilku dyplomów przez jedną osobę za poświadczeniem podpisu na liście odbioru.

Jeżeli zdecydują się Państwo na wysyłkę dyplomu paczką kurierską, uprzejmie prosimy o zamawianie kuriera, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • "Chirurgia weterynaryjna" - 30.11.2021 - 10.12.2021
 • "Epizootiologia i administracja weterynaryjna" - 30.11.2021 - 10.12.2021
 • "Radiologia weterynaryjna" - 13.12.2021 - 23.12.2021
 • "Choroby owadów użytkowych" - 17.12.2021 - 15.01.2022
 • "Choroby drobiu i ptaków ozdobnych" - 13.01.2022 - 04.02.2022
 • "Choroby zwierząt nieudomowionych" - 17.01.2022 - 11.02.2022
 • "Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna" - 17.01.2022 - 11.02.2022
 • "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących" - 17.01.2022 - 11.02.2022
 • "Choroby psów i kotów" - 09.02.2022 - 11.03.2022
 • "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego" - 24.02.2022 - 25.03.2022        Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 42/VII/2021 z dnia 4 grudnia 2021 r., na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U.
z dnia 6 października 2020 r.),
nadano tytuł specjalisty lekarzom weterynarii w poszczególnych obszarach weterynarii:

 • Obszar nr 4 .Choroby psów i kotów. - 160 osób
 • Obszar nr 7 .Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących. - 17 osób
 • Obszar nr 15 .Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. - 93 osoby

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. z dnia 6 października 2020 r.),
rejestr lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty, prowadzi Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
       Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii uprzejmie informuje, że Uchwałą
nr 33/VII/2021 z dnia 2 października 2021 r., na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U.
z dnia 6 października 2020 r.),
nadano tytuł specjalisty lekarzom weterynarii w poszczególnych obszarach weterynarii:

 • Obszar nr 12 „Chirurgia weterynaryjna” – 74 osoby
 • Obszar nr 13 „Radiologia weterynaryjna” – 79 osób
 • Obszar nr 10 „Choroby zwierząt nieudomowionych” – 41 osób
 • Obszar nr 17 „Epizootiologia i administracja weterynaryjna” – 35 osób
 • Obszar nr 9 „Choroby owadów użytkowych” – 21 osób
 • Obszar nr 5 „Choroby drobiu i ptaków ozdobnych” – 17 osób
 • Obszar nr 16 „Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna” – 23 osoby

 

       Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. z dnia 6 października 2020 r.),
rejestr lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty, prowadzi Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

                                                      Przewodniczący Komisji

                                                 prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz


 

TERMINY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH

Specjalizacja nr 12 "Chirurgia weterynaryjna":
Grupa z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie - 02.09.2021 r.
Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 03.09.2021 r.

Specjalizacja nr 13 "Weterynaryjna diagnostyka obrazowa" (Radiologia weterynaryjna):
Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (VI edycja) - 10.09.2021 r.
Grupa z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- PIB w Puławach - 11.09.2021 r.
Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (VII edycja) - 12.09.2021 r.

Specjalizacja nr 10 "Choroby zwierząt nieudomowionych":
Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 17.09.2021 r.

Specjalizacja nr 9 "Choroby owadów użytkowych":
Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 24.09.2021 r.

Specjalizacja nr 17 "Epizootiologia i administracja weterynaryjna":
Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 24.09.2021 r.

Specjalizacja nr 5 "Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych":
Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 26.09.2021 r.

Specjalizacja nr 16 "Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna":
Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 01.10.2021 r.

Specjalizacja nr 4 "Choroby psów i kotów":
Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 19.10.2021 r.
Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 19.10.2021 r.
Grupa z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie - 20.10.2021 r.

Specjalizacja nr 7 "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących":
Grupa z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie - 24.10.2021 r.

Specjalizacja nr 15 "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego":
Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - 13.11.2021 r.
Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 14.11.2021 r.

Informujemy, że wszystkie egzaminy odbędą się w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Telefon do kontaktu:
Sekretariat Komisji ds. specjalizacji lekarzy weterynarii: 81 889 32 34


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl