Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Wzór dyplomu
Dostępność cyfrowa
Specjalizacje, komisje

Obszary  weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty:

 1. Choroby przeżuwaczy
 2. Choroby koni
 3. Choroby świń
 4. Choroby psów i kotów
 5. Choroby drobiu
 6. Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych
 7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących
 8. Choroby ryb i zwierząt akwakultury
 9. Choroby owadów użytkowych
 10. Choroby zwierząt nieudomowionych
 11. Rozród zwierząt
 12. Chirurgia weterynaryjna
 13. Weterynaryjna diagnostyka obrazowa
 14. Higiena pasz i prewencja weterynaryjna
 15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna
 18. Choroby ptaków ozdobnych i gołębi
 19. Dobrostan zwierząt

Prezydium Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii:

Przewodniczący Komisji- prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji - dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. instytutu

Sekretarz Komisji- lek. wet. Agnieszka Szewczyk- Kuta

Członkowie Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii:

dr hab. Roman Aleksiewicz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Krzysztof Anusz.

lek. wet. Maciej Bachurski

prof. dr hab. Ireneusz Balicki

dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw.

lek. wet. Ryszard Dul

prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz

prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

prof. dr hab. Andrzej Koncicki

dr Bogdan Konopka

prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek

dr hab. Lucjan Adam Witkowski

prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

lek. wet. Jerzy Smogorzewski

prof. dr hab. Przemysław Sobiech

dr  Anna Szczotka- Bochniarz

prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

lek. wet. Agnieszka Szewczyk- Kuta

dr Katarzyna Szymanek

dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. instytutu

prof. dr hab. Jan Twardoń

dr Mirosław Welz

lek.wet. Marek Wysocki

dr Jan Żelazny

dr Piotr Żmuda

Krajowi Kierownicy w Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii:

 1. Choroby przeżuwaczy -  prof. dr hab. Przemysław Sobiech
 2. Choroby koni – dr Jerzy Smogorzewski
 3. Choroby świń – dr Anna Szczotka-Bochniarz     
 4. Choroby psów i kotów - prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
 5. Choroby drobiu – prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 6. Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych –  dr Agnieszka  Szewczyk- Kuta
 7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących –  dr hab. Grzegorz Tomczyk
 8. Choroby ryb i zwierząt akwakultury – dr Jan Żelazny
 9. Choroby owadów użytkowych - dr hab. Paweł Chorbiński
 10. Choroby zwierząt nieudomowionych – prof. dr hab. Krzysztof Anusz
 11. Rozród zwierząt – prof. dr hab. Jan Twardoń
 12. Chirurgia weterynaryjna – prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
 13. Weterynaryjna diagnostyka obrazowa – dr hab. Roman Aleksiewicz
 14. Higiena pasz i prewencja weterynaryjna – prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego – prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna – prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
 17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna – dr Mirosław Welz
 18. Choroby ptaków ozdobnych i gołębi – prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
 19. Dobrostan zwierząt – dr hab. Grzegorz Tomczyk


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl