Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Zespoły egzaminacyjne
Specjalizacja nr 1 "Choroby przeżuwaczy"
 • prof. dr hab. Przemysław Sobiech

 • prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

 • dr Michał Bednarski

 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek

 • dr Bogdan Konopka

 • lek. wet. Jerzy Hamala


Specjalizacja nr 2 "Choroby koni"
 • dr Jerzy Smogorzewski

 • prof. dr hab. Andrzej Raś

 • prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

 • dr Joanna Szwast

 • lek. wet. Joanna Hołda

 • dr n. wet. Maciej Przewoźny


Specjalizacja nr 3 "Choroby świń"
 • dr Anna Szczotka Bochniarz

 • dr hab. Marek Szczubiał, profesor uczelni

 • prof. dr hab. Wojciech Szweda

 • dr Marek Walczak

 • lek. wet. Magdalena Bartosińska

 • dr n. wet Andrzej Kęsy


Specjalizacja Nr 4 "Choroby psów i kotów"
 • prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak

 • prof. dr hab. Andrzej Pomianowski

 • prof. dr hab. Roman Lechowski

 • dr n. wet. Katarzyna Szymanek

 • lek. wet. Beata Karczewska

 • lek. wet. Kamil Policht


Specjalizacja Nr 5 "Choroby drobiu"
 • prof. dr hab. Andrzej Koncicki

 • prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

 • prof. dr hab. Alina Wieliczko

 • dr hab. Krzysztof Śmietanka, profesor instytutu

 • lek. wet. Karolina Florek

 • dr hab. Grzegorz Tomczyk, profesor instytutu


Specjalizacja Nr 6 "Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych"
 • lek. wet. Agnieszka Szewczyk- Kuta

 • dr hab. Jan Siemionek prof. UWM

 • dr Anna Woźniak-Biel

 • dr hab. Mirosław Polak, profesor instytutu

 • lek. wet. Anna Brańska

 • prof. dr hab. Olga Szeleszczuk


Specjalizacja Nr 7 "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących"
 • dr hab. Grzegorz Tomczyk, profesor instytutu

 • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

 • dr hab. Małgorzata Sobczak-Filipiak

 • lek. wet. Anna Majewska

 • lek. wet. Paweł Meyer

 • lek. wet. Anna Szarek- Bęska


Specjalizacja Nr 8 "Choroby ryb i zwierząt akwakultury"
 • dr Jan Żelazny

 • dr wet. Elżbieta Terech- Majewska

 • dr Małgorzata Bednarska

 • prof. dr hab. Michał Reichert

 • lek. wet. Anita Błońska- Wlazłowska

 • dr Marek Matras


Specjalizacja Nr 9 "Choroby owadów użytkowych"
 • dr hab. Paweł Chorbiński, profesor uczelni

 • dr n. wet. Anna Gajda

 • prof. dr hab. Rajmund Sokół

 • dr hab. Krystyna Pohorecka, profesor instytutu

 • dr Jan Dacko

 • lek. wet. Radosław Piotrowski


Specjalizacja Nr 10 "Choroby zwierząt nieudomowionych"
 • prof. dr hab. Krzysztof Anusz

 • dr hab. Wojciech Bielecki

 • dr Tomasz Piasecki

 • dr Mirosław Welz

 • lek. wet. Małgorzata Bruczyńska

 • dr n. wet. Andrzej Kruszewicz


Specjalizacja Nr 11 "Rozród zwierząt"
 • prof. dr hab. Jan Twardoń

 • dr hab. Roman Dąbrowski, profesor uczelni

 • prof. dr hab. Tomasz Janowski

 • prof. dr hab. Jerzy Rola

 • lek. wet. Marek Wysocki

 • prof. dr hab. Wojciech Niżański


Specjalizacja Nr 12 "Chirurgia weterynaryjna"
 • prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz

 • prof. dr hab. Ireneusz Balicki

 • prof. dr hab. Marek Galanty

 • dr n. wet. Katarzyna Szymanek

 • lek. wet. Katarzyna Wawrzak

 • prof. dr hab. Jacek Sterna


Specjalizacja Nr 13 "Weterynaryjna diagnostyka obrazowa"
 • dr hab. Roman Aleksiewicz, profesor uczelni

 • dr Renata Komsta

 • dr n. wet. Dominika Kubiak- Nowak

 • lek. wet. Andrzej Czerniawski

 • lek. wet. Maciej Bachurski

 • lek. wet. Krzysztof Buszka


Specjalizacja Nr 14 "Higiena pasz i prewencja weterynaryjna"
 • prof. dr. hab. Krzysztof Kwiatek

 • prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel

 • dr hab. Piotr Sławuta, profesor uczelni

 • prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

 • lek. wet. Marta Koncewicz-Jarząb

 • dr n. wet. Lech Rybarczyk


Specjalizacja Nr 15 "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego"
 • prof. dr. hab. Krzysztof Kwiatek

 • prof. dr hab. Krzysztof Anusz

 • dr hab. Adam Malicki, profesor uczelni

 • prof. dr hab. Jacek Osek

 • lek. wet. Barbara Olszewska

 • lek. wet. Zdzisław Król


Specjalizacja Nr 16 "Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna"
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

 • prof. dr hab. Andrzej Rychlik

 • dr Jolanta Spużak

 • prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

 • prof. dr hab. Jacek Kuźmak

 • lek. wet. Paweł Meyer


Specjalizacja Nr 17 "Epizootiologia i administracja weterynaryjna"
 • dr Mirosław Welz

 • prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

 • prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

 • prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

 • lek. wet. Magdalena Bartosińska

 • dr hab. Lucjan Witkowski


Specjalizacja Nr 18 "Choroby ptaków ozdobnych i gołębi"
 • prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

 • dr hab. Dagmara Stępień- Pyśniak, profesor uczelni

 • dr Tomasz Piasecki

 • dr hab. Grzegorz Tomczyk, profesor instytutu

 • lek. wet. Barbara Rechnio

 • lek. wet. Beata Karczewska


Specjalizacja Nr 19 "Dobrostan zwierząt"
 • dr hab. Grzegorz Tomczyk, profesor instytutu

 • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

 • dr hab. Ryszard Mordak, profesor uczelni

 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek

 • lek. wet. Katarzyna Piskorz

 • lek wet. Krzysztof Jażdżewski
Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl