Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Programy specjalizacji
Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 1 Choroby przeżuwaczy Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 2 "Choroby koni" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 3 "Choroby świń" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 4 "Choroby psów i kotów" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 5 "Choroby drobiu" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 6 "Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 7 "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 8 "Choroby ryb i zwierząt akwakultury" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 9 "Choroby owadów użytkowych" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 10 "Choroby zwierząt nieudomowionych" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 11 "Rozród zwierząt" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 12 "Chirurgia weterynaryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 13 "Weterynaryjna diagnostyka obrazowa" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 14 "Higiena pasz i prewencja weterynaryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 15 "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 16 "Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 17 "Epizootiologia i administracja weterynaryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 18 "Choroby ptaków ozdobnych i gołębi" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 19 "Dobrostan zwierząt"


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl