Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Wzór dyplomu
Dostępność cyfrowa
Egzaminy
regulamin przeprowadzenia egzaminu
klauzula informacyjna

TERMINY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH W SESJI JESIENNEJ 2023 R.

 

Specjalizacja w obszarze nr 12 „Chirurgia weterynaryjna”:

Grupa z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – 01.09.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 13 „Radiologia weterynaryjna”:

Grupa z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach– 23.09.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 5 „Choroby drobiu”:

Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 07.10.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 3 „Choroby świń”:

Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 21.10.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 15 „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”:

Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 28.10.2023 r.

Specjalizacja w obszarze nr 4 „Choroby psów i kotów”:

Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 04.11.2023 r.

 

Informujemy, że wszystkie egzaminy odbędą się w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Telefon do kontaktu:

Sekretariat Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii: 81 889 3234


TERMINY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH W 2023 R.

 

Specjalizacja w obszarze nr 4 „Choroby psów i kotów”:

Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 01.04.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 1 „Choroby przeżuwaczy”:

Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – 15.04.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 13 „Radiologia weterynaryjna”:

Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 22.04.2023 r.

Grupa z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach– 23.09.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 17 „Epizootiologia i administracja weterynaryjna”:

Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 29.04.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 15 „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”:

Grupa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 13.05.2023 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 12 „Chirurgia weterynaryjna”:

Grupa z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – 01.09.2023 r.

 

Informujemy, że wszystkie egzaminy odbędą się w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Telefon do kontaktu:

Sekretariat Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii: 81 889 3234

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl