Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Wzór dyplomu
Dostępność cyfrowa
Programy specjalizacji
Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 1 Choroby przeżuwaczy Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 2 "Choroby koni" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 3 "Choroby świń" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 4 "Choroby psów i kotów" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 5 "Choroby drobiu" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 6 "Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 7 "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 8 "Choroby ryb i zwierząt akwakultury" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 9 "Choroby owadów użytkowych" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 10 "Choroby zwierząt nieudomowionych" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 11 "Rozród zwierząt" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 12 "Chirurgia weterynaryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 13 "Weterynaryjna diagnostyka obrazowa" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 14 "Higiena pasz i prewencja weterynaryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 15 "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 16 "Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 17 "Epizootiologia i administracja weterynaryjna" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 18 "Choroby ptaków ozdobnych i gołębi" Specjalizacja w obszarze weterynarii nr 19 "Dobrostan zwierząt"


Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl