Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Egzaminy
regulamin przeprowadzenia egzaminu
klauzula informacyjna

TERMINY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH – SESJA WIOSENNA 2022 R.

 

Specjalizacja w obszarze nr 15 „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”:

Grupa z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach – 02.04.2022 r.

 

Specjalizacja w obszarze nr 5 „Choroby drobiu i ptaków ozdobnych”:

Grupa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 09.04.2022 r.

Grupa z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach – 10.04.2022 r.


Specjalizacja w obszarze nr 2 „Choroby koni”:

Grupa z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – 21.05.2022 r.


Specjalizacja w obszarze nr 17 „Epizootiologia i administracja weterynaryjna”:

Grupa z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach– 04.06.2022 r.


Specjalizacja w obszarze nr 13 „Radiologia weterynaryjna”:

Grupa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – 11.06.2022 r.

 

Informujemy, że wszystkie egzaminy odbędą się w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Telefon do kontaktu:

Sekretariat Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii: 81 889 3234Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl